هفتمین نمایشگاه بین المللی خودرو ایران

عنوان

تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

مکان

شرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید - .4S Global Gbmbh. - 4S Global Sdn, Bhd

برگزارکننده

 02174501000 (30 خط)

تلفکس

 info@iran-autoshow.com

پست الکترونیک

www.iran-autoshow.com

وبسایت

تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران - ورودی شرقی سالن 5 (سالن ملل) - طبقه زیرین

آدرس برگزارکننده

پوستر هفتمین نمایشگاه بین المللی خودرو ایرانپوستر هفتمین نمایشگاه بین المللی خودرو ایران - Iran Auto Show 2018 Poster